Eco-museum van het plaatselijke leven en de ambacht

  • Individuele bezoeken
  • Bezoeken voor scholen
  • Het traditionele hoevetje
  • Wandeling in een natuurlijke omgeving
  • Lokaal bier Li Briqu’teuse

Open het hele jaar van 9u tot 17u, zondag en feestdag van 14u tot 17u.
Gelieve op voorhand contact te nemen.
Gratis toegang de 1ste zondag van elke maand.
Begeleid bezoek: 2€ – >5 jaar: 1,50€
Scholen: 1,50€ per leerling, begeleider gratis

Meer informatie

Constant Gillis

Rue du Château, 36
 5564 Wanlin

+0479 79 56 85

+082 21 96 72

+082 66 65 03

constantgillis@skynet.be