De oorsprong van Celles gaat terug tot in de IIde eeuw, toen de Romeinse god Neptunus in deze contreien vereerd werd. In de VIIde eeuw, worden de streekbewoners gekerstend door de Heilige Hadelinus, die er een klooster sticht. Bij zijn dood in 690 sluiten zijn gezellen zijn lichaam in een kluis die ze inmetselen in de huidige oostelijke crypte van de kerk.
Omdat er een aantal mirakels gebeurden die aan de heilige werden toegeschreven, groeide het dorp uit tot een belangrijk bedevaartsoord. Zowat 1000 jaar geleden besloten de monniken het dorp, omdat ze de pesterijen van de Heren van Celles beu zijn. Zij nemen de relikwieën van de heilige mee en zoeken een onderkomen in Visé, vlakbij Luik. Ook vandaag nog zijn de inwoners erg aan hun patroonheilige gehecht.
Zijn feest wordt gevierd op 3 februari.